TANARCRESTIN.net
 
Forum | Regulament | Cautare | Inregistrare | Login

Nu esti conectat.

tcForum/Muzica/Imnurile ţărilor lumii Moderat de +Archangel+  
Autor
Mesaje Pagini: 1
feedback
Moderator

Inregistat: 28/04/08
dedicam acest topic imnurilor tarilor lumii.

Imnul Romaniei - "Deşteaptă-te, române!"

    Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
    În care te-adânciră barbarii de tirani!
    Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
    La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

    Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
    Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
    Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
    Triumfător în lupte, un nume de Traian!

    Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
    Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
    Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
    Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

    Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
    Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
    Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
    „Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

    Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
    Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi!
    Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
    Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!

    O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
    Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
    Şi blastămă cu lacrimi în ochi pe orişicare,
    În astfel de pericol s-ar face vânzători!

    De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
    Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
    Când patria sau mama, cu inimă duioasă,
    Va cere ca să trecem prin sabie şi foc!

    N-ajunse iataganul barbarei semilune,
    A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
    Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
    Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

    N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
    Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm ;
    Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
    Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm!

    Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
    Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!
    Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
    Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri!

    Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,
    Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
    Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
    Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!

http://www.youtube.com/watch?v=7nqddPBS ... re=related

Istoria imnului

Începând din 1848, „Deşteaptă-te, române!” a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curaj în momentele cruciale ale istoriei, cum ar fi Războiului de independenţă (1877 - 1878), primul şi al doilea război mondial. Mai ales în timpul crizei după lovitura de stat din 23 august 1944, când România s-a detaşat de alianţa cu Germania lui Hitler, alăturându-se Aliaţilor, acest imn a fost cântat în mod spontan de toţi şi emis pe toate staţiile radio.
Imediat după instaurarea deplinei dictaturi comuniste la 30 decembrie 1947, când regele Mihai I a fost forţat să abdice, „Deşteaptă-te, române!”, ca şi alte marşuri şi cântece patriotice, a fost interzis, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare. Din anii 1970, melodia a putut fi din nou cântată dar fără versurile originale.
În ziua revoltei de la Braşov, 15 noiembrie 1987, muncitorii de la uzinele de Autocamioane au început să cânte această melodie, mulţi dintre ei nemaiştiind versurile. Cu toate acestea melodia a continuat fără întrerupere.
Pe 22 decembrie 1989, în timpul revoluţiei anticomuniste, imnul s-a înălţat pe străzi, însoţind uriaşele mase de oameni, risipind frica de moarte şi unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn naţional a venit de la sine, impunându-se generalizat, fără şovăială, sub formidabila presiune a manifestanţilor.
Prima înregistrare a melodiei s-a făcut pe disc, în 1900, în S.U.A., în interpretarea solistului Alexandru Pascu. Abia în 1910, fanfara Batalionului 2 Pionieri din Bucureşti reunită cu fanfara Regimentului Ştefan cel Mare din Iaşi au realizat cea dintâi înregistrare instrumentală. În acelaşi an, corul „Ion Vidu” din Lugoj a înregistrat pentru prima dată pe disc varianta corală.

http://ro.wikipedia.org/wiki/De%C5%9Fte ... m%C3%A2ne!


26/02/10 10:01

   
april
admin forum

Locatie: Germania
Inregistat: 15/10/05
In decembrie 1989 a fost foarte potrivit acest cantec pt Romania :)

_______________________________________
Every Day Brings New Blessings

26/02/10 11:01

   
feedback
Moderator

Inregistat: 28/04/08
Imnul Ungariei- Isten, áldd meg a magyart

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
   
Doamne, binecuvântează-l pe maghiar
Cu bunăvoie, cu belşug,
Întinde asupra-i braţ păzitor,
Dacă se luptă cu cei împotrivnici lui;
De soarta rea el este mistuit demult,
Adu asupra-i un an vesel,
A ispaşit deja acest popor
Trecut şi viitor!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
   
Strămoşii noştrii i-ai adus
Pe culmea sfintă a Carpaţilor,
Prin tine a primit patrie frumoasă
Ramura de sânge a lui Bendegúz.
Şi pe unde răsună valurile
Tisei, şi-a Dunării,
Seminţiile viteazului Árpád
Au înflorit.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
   
Pentru noi pe câmpurile din Kun
Spice coapte ai unduit,
Pe potgoriile din Tokaj
Nectar ai picurat.
Steagul nostru des l-ai înfipt
În a sălbaticilor turci şanţuri,
Şi a gemut de-a lui Matei(Corvin) deprimantă oaste
Măreaţa cetate Vieneză.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
   
Ah, dar din cauza păcatelor noastre
Sa aprins mânia în pieptul tău,
Şi ai eliberat trăsnetele tale
În norii tăi tunători,
Întîi săgeţile jefuitorilor mongoli
Le-ai şuierat deasupra noastră,
Apoi a turcilor jug
Am luat pe umerii noştrii.

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
   
Cât de des a răsunat din gura
Sălbaticului popor otoman
Pe mormanele de oase a oşti noastre înfrânte
Cântec de triumf!
De câte ori a atacat propriul tău fiu,
Frumoasa mea patrie, pieptul tău,
Şi din cauza vlăstarului tău ai ajuns să fii
Urna propriului tău vlăstar!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját e hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.
   
Se ascundea cel hăituit, şi spre el
Spadă se-ntindea în propriu-i bârlog,
Se uita-n jur şi nu găsea
Propria-i patrie în această ţară,
Se suii pe pisc şi coboarî în vale,
Amărăciunea şi îndoiala având ca tovarăşi,
Râu de sânge-i la picioare lui,
Şi deasupra-i mare de foc.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvák hő szeméből!
   
Cetate a fost, acum e ruină,
Voie bună şi veselie zburdau prin aer,
Horcăit de muribund, plânset
Sună acum în locul lor.
Şi ah, libertatea nu mai înfloreşte
Din sângele celor morţi,
Şi lacrimi ale chinuitoare-i robii curg
Din zeloşii ochi a orfanilor!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
   
Îndură-te de maghiar Doamne
Căci de nenorociri a fost el zvârcolit,
Întinde asupra-i braţ protector
În oceanul său de chinuri.
De soarta rea el este mistuit demult,
Adu asupra-i un an vesel,
A ispaşit deja acest popor
Trecut şi viitor!

http://www.youtube.com/watch?v=b4FZOp1P ... re=related

"Himnusz" — cântecul care începe cu cuvintele Isten, áldd meg a magyart Sunet ascultă (Doamne, binecuvântează-i pe maghiari) — este imnul naţional oficial al Ungariei. A fost adoptat în 1844 şi prima strofă este cântată la ceremoniile oficiale. Textul a fost scris de Ferenc Kölcsey şi muzica a fost compusă de Ferenc Erkel.
Acest imn se află şi în cartea de cântări romano-catolice Hozsanna.
Poemul şi cântecul intitulat "Szózat", care începe cu cuvintele Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar (Ţării tale mamă să-i fi credincios ferm, o, maghiare) se bucură de statutul legal şi social aproape egal cu cel al "Himnusz" prin Constituţia Ungariei.
O recunoaştere este dată de asemenea marşului lui Rákóczi, o scurtă piesă fără text compusă de un anonim care este folosită des la ocazii militare.
Cuvintele imnului Ungariei sunt neobişnuite pentru acest gen pentru a exprima o rugăciune lui Dumnezeu în loc să proclame mândria naţională.
Versiunea în limba română nu este o traducere oficială.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Himnusz

Ultima modificare de feedback (06/03/10 09:25)


27/02/10 10:12

   
feedback
Moderator

Inregistat: 28/04/08
Imnul Italiei- Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia
L'Italia s'e desta
Dellemlo di Scipio
S'e cinta la testa

Dov'e la Vittoria
Le proga la chioma
Che schiavva di Roma
Iddio la creó

Fratelli d'Italia
L'Italia s'e desta
Dellemlo di Scipio
S'e cinta la testa

Dov'e la Vittoria
Le proga la chioma
Che schiavva di Roma
Iddio la creó

Strigiamci a coorte
Siam pronti a la morte
Siam pronti a la morte
L'italia chiamo

Strigiamci a coorte
Siam pronti a la morte
Siam pronti a la morte
L'italia chiamo sí

Noi siamo da secoli
Calpesti derisi
Perche non siam popolo
Perche siam divisi

Raccolacgi un'unica
Bandiera una speme:
Di fonderci insieme
Giall'oro suono

http://www.youtube.com/watch?v=o7pmy-u1 ... re=related

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fratelli_d%27Italia

Versurile au fost scrise in toamna anului 1847 la Genova, de catre studentul patriot dse 20 de ani, Goffredo Mameli, intr-o perioada de lupta pentru unificarea si obtinerea independentei Italiei, care a prevazut uîn razboi impotriva Austriei.

Doua luni mai tarziu, acestea au fost aranjate pe muzica la Torino de catre un alt genovez, Michele Novaro. Imnul s-a bucurat de o popularitate raspandita pe tot parcursul perioadei de unificare a Italiei şi in următoarele decenii.

Ultima modificare de feedback (06/03/10 09:26)


06/03/10 09:23

   
irlanda
membru

Locatie: bucuresti
Inregistat: 14/03/08
Imnul Israelului - Hatikva

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה,
ולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה -
עוד לא אבדה תקותנו,
התקוה בת שנות אלפים,
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים.

Atât timp cât în inimă, înăuntru,
Un suflet izraelit încă tânjeşte,
Şi înainte spre Est,
Un ochi încă veghează spre Sion.
Speranţa noastră nu a fost încă pierdută,
Speranţa de două mii de ani,
Să fie o naţiune liberă în ţara noastră,
Patria Sionului şi a Ierusalimului.

http://www.youtube.com/watch?v=B0rVDbYq ... re=related

Hatikva (în limba română Speranţa) este imnul naţional al statului Israel.

Hatikva a fost scrisă de poetul Naphtali Herz Imber în Iaşi în anul 1878. Poezia avea nouă strofe şi se numea "Tikvatenu".

ÃŽn 1897, la Primul Congres Sionist, a fost adoptat ca imnul Sionismului. Mai târziu a fost rescris de compozitorul Paul Ben-Haim, care s-a bazat pe muzica evreiască din România.

ÃŽn versiunea sa modernă, imnul are numai prima strofă şi refren. Cea mai importantă modificare a fost despre "speranţa ca o naţiune liberă să locuiască din nou în Sion".

După unele surse, imnul a fost compus dupa modelul cântecului românesc "Carul cu boi". Totuşi, cea mai plauzibilǎ sursǎ de inspiraţie rǎmane cântecul popular românesc "Cucuruz cu frunza-n sus", cântec cules şi pus pe note, pentru prima datǎ, de marele compozitor român Guilelm Şorban.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Hatikvah

Ultima modificare de irlanda (06/03/10 17:52)


06/03/10 17:48

   
feedback
Moderator

Inregistat: 28/04/08
Imnul Germaniei- Das Lied der Deutschen (Cântecul germanilor)

    Deutschland, Deutschland über alles,
    über alles in der Welt,
    wenn es stets zu Schutz und Trutze
    brüderlich zusammenhält.
    Von der Maas bis an die Memel,
    von der Etsch bis an den Belt.
    |: Deutschland, Deutschland über alles,
    über alles in der Welt! :|

    Deutsche Frauen, deutsche Treue,
    deutscher Wein und deutscher Sang
    sollen in der Welt behalten
    ihren alten schönen Klang,
    uns zu edler Tat begeistern
    unser ganzes Leben lang.
    |: Deutsche Frauen, deutsche Treue,
    deutscher Wein und deutscher Sang! :|

    Einigkeit und Recht und Freiheit
    für das deutsche Vaterland!
    Danach lasst uns alle streben
    brüderlich mit Herz und Hand!
    Einigkeit und Recht und Freiheit
    sind des Glückes Unterpfand.
    |: Blüh im Glanze dieses Glückes,
    blühe, deutsches Vaterland.

http://www.youtube.com/watch?v=VeBYqL8n ... re=related

Traducerea aproximativă a strofei a treia:

    Unitate şi justiţie şi libertate
    Pentru patria germană!
    Acest ţel sa-l râvnim
    Frăţeşte, cu inimă şi mână!
    Unitate şi justiţie şi libertate
    Sunt zălogul fericirii;
    Înfloreşte în strălucirea acestei fericiri,
    Înfloreşte, patrie germană.

Cântecul germanilor este imnul naţional al Germaniei; versurile lui sunt scrise de către August Heinrich Hoffmann von Fallersleben în 1841, pe o melodie de Franz Joseph Haydn. Melodia a fost compusă în 1797, ca parte dintr-un cvartet de coarde. Iniţial acest cântec a fost folosit drept imnul împăratului Francis II, "Gott erhalte Franz den Kaiser" ("Domnul să-l aibă în pază pe împăratul Franz"). Lidul devine imn naţional oficial german abia în 1922. Imediat după al doilea război mondial el a fost interzis. După 1952 el redevine imn naţional, dar numai de-facto. La ocazii oficiale se cântă numai strofa a treia.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Das_Lied_der_Deutschen


16/03/10 19:53

   
feedback
Moderator

Inregistat: 28/04/08
Imnul Austriei- Land der Berge, Land am Strome

În limba germană                   Traducere în română
Land der Berge, Land am Strome,    Ţară a munţilor, ţară pe malul fluviului,
Land der Äcker, Land der Dome,        Ţară a ogoarelor, ţară a catedralelor,
Land der Hämmer zukunftsreich!        Ţară a ciocanelor, cu un viitor bogat!
Heimat bist du großer Söhne,        Eşti patria unor fii măreţi
Volk begnadet für das Schöne,        Popor binecuvântat cu simţul frumosului,
Vielgerühmtes Österreich,        Preamărită Austria,
Vielgerühmtes Österreich!        Preamărită Austria!
*     *
Heiß umfehdet, wild umstritten,    Mult râvnită, mulţi s-au luptat pentru tine,
Liegst dem Erdteil du inmitten        Te afli în mijlocul unui continent
Einem starken Herzen gleich.        Precum o inimă puternică.
Hast seit frühen Ahnentagen        Din vremuri străvechi
Hoher Sendung Last getragen,        Ai purtat povara unei misiuni măreţe,
Vielgeprüftes Österreich,        Mult încercată Austria,
Vielgeprüftes Österreich.        Mult încercată Austria.
*     *
Mutig in die neuen Zeiten,        Fără teamă, în vremi noi,
Frei und gläubig sieh uns
schreiten,                         Păşim liberi şi încrezători,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.    Cu dragoste de muncă şi plini de speranţă,
Einig laß in Bruderchören,        În cor frăţesc, uniţi,
Vaterland, dir Treue schwören.        Patrie, îţi jurăm credinţă,
Vielgeliebtes Österreich,        Mult iubită Austria,
Vielgeliebtes Österreich.        Mult iubită Austria.

http://www.youtube.com/watch?v=-gNu8KUKJSg

Cu nouăsprezece zile înainte de moartea sa, survenită pe 5 decembrie 1791, Wolfgang Amadeus Mozart a scris ultima sa lucrare completă: Freimaurerkantate [Cantata Masonică] KV 623. O parte din ediţia tipărită a devenit ulerior cunoscută sub denumirea de Kettenlied KV 623a, căreia i s-a adăugat textul Brüder reicht die Hand zum Bunde.
Cercetări recente ale unor muzicologi de prestigiu arată că această melodie de fapt nu îi aparţine lui Mozart, ci "Maestrului pianist" Johann Holzer (1753-1818) , frate de Lojă cu Mozart.
Pe 22 octombrie 1946, prin hotărâre a Consiliului de Miniştri al Austriei, cântecul "Bundeslied" de Wolfgang Amadeus Mozart a fost declarat ca melodie a imnului naţional.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Land_der_B ... _am_Strome


24/03/10 12:37

   
feedback
Moderator

Inregistat: 28/04/08
Imnul Albaniei - "Hymni i Flamurit" - Imnul Steagului

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atje duke u betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk frikësohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënd!

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

Traducere

Uniţi în jurul steagului
Cu o singură dorinţă şi un singur ţel,
Ne punem zălog onoarea şi
Facem un legământ pentru salvare.

De luptă se fereşte doar cel care
S-a născut trădător,
Dar cel care este bărbat nu e înfricoşat,
Dar cade, cade ca un martir al cauzei!

Vom ţine armele în mâinile noastre,
Apărând fiecare colţ al patriei,
Nu vom ceda drepturile noastre,
duşmanii noştri nu au ce căuta aici!

Pentru că însuşi Dumnezeu a spus
Că naţiunile vor pieri de pe Pământ,
Dar Albania noastă va dăinui,
Pentru ea, pentru ea noi vom lupta!

http://www.youtube.com/watch?v=hc90GgRW ... re=related

"Hymni i Flamurit" - Imnul Steagului este imnul naţional al Albaniei. Versurile sunt scrise de către Aleksander Stavri Drenova (pseudonim: ASDRENI), care era de origine aromână. Imnul a fost mai întâi publicat ca o poezie în Liri e Shqipërisë (Libertatea Albaniei), un ziar albanez din Sofia, Bulgaria în 1912. Mai târziu a fost tipărit într-un volum de poezii de Drenova numit Ëndra e lotë (Vise şi lacrimi), care a fost publicat la Bucureşti. Muzica este "Pe-al nostru steag e scris unire" de Ciprian Porumbescu. Există o asemănare evidentă cu versurile scrise pentru melodia lui Porumbescu de Andrei Bârseanu.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Hymni_i_Flamurit

Ultima modificare de feedback (29/03/10 10:16)


29/03/10 10:16

   
march
membru

Locatie: Resita, Romania
Inregistat: 27/02/12
Imnul Angliei:

Textul englez

Traducerea neoficială în română
God Save the Queen

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.

Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.

O Lord, our God, arise,
Scatter thine enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On thee our hopes we fix:
God save us all.

Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Lord grant that Marshall Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the Queen!*


Dumnezeu să ne păzeasca regina

Dumnezeu să ne păzească milostiva regină
Mult să ne trăiască nobila regină,
Dumnezeu să ne păzească regina:
S-o trimită victorioasă,
Fericită și glorioasă,
Mulți ani să ne conducă:
Dumnezeu să ne pazească regina.

Cele mai alese daruri ce le ai,
Îndurat să fii să i le dai;
Mult să conducă:
Să ne apere legile,
Să se dedice tot timpul natiunii
Cu o voce să cântăm din inimă
Dumnezeu să ne păzească regina.

O Doamne, Dumnezeul nostru, ridică-te!
Împrăștie ai tăi dușmani,
Și fă-i să cadă:
Dejoacă-le politicile,
Zădărnicește-le trucurile ticăloase,
De tine ne legăm speranțele:
Dumnezeule, păzește-ne pe toți.

Nu numai pe pământurile acestea,
Ci fie mila Domnului cunoscută,
De la țărm la țărm!
Să facă Domnul națiunile să vadă,
Că oamenii ar trebui să fie frați,
Și să formeze o familie,
Peste întreaga lume.

De la orice dușman ascuns,
Din lovitura asasinilor,
Dumnezeu să ne păzească regina!
Întinde-ți mâna peste a ei,
Apăr-o de dragul Britaniei,
Pe mama noastră, prinț și prieten,
Dumnezeu să ne păzească regina!

Să dea Domnul ca mareșalul Wade
Cu ajutorul Vostru măreț
Să învingă.
Să înăbușească revolta,
Să meargă la asalt ca un val,
Să-i distrugă pe rebelii scoțieni.
Dumnezeu să ne păzească regina!*

http://www.youtube.com/watch?v=tN9EC3Gy6Nk

God Save the Queen respectiv God Save the King este imnul național al Angliei (este cântat și la ceremonii oficiale ale întregului Regatului Unit). Autorul și compozitorul acestui imn sunt necunoscuți. Nu mai puțin de 7 persoane au fost numite ca posibili compozitori. O teorie este că ar fi fost compus în cinstea familiei Stuart de către Dr. John Bull (1562-1628). Teoria se bazează pe faptul că o melodie foarte similară cu imnul apare într-o compoziție pentru clavecin a lui John Bull, și că este documentat faptul că Bull i-ar fi interpretat tocmai această melodie lui Iacob I. Prima documentare sigură a melodiei este din 1745, când a fost interpretată la teatrele Covent Garden și Drury Lane din Londra în legătură cu sărbătorirea victoriei în Bătălia de la Prestonpans din 28 septembrie 1745. Aranjamentul muzical la teatrul Covent Garden a fost executat de către Charles Burney, iar cel de la teatrul Drury Lane de către Thomas Arne. În octombrie 1745, melodia a fost tipărită în Gentleman’s Magazine.
În 1796, George Saville Carey, solicitând o pensie, a afirmat că tatăl său ar fi compus melodia și că tot el ar fi scris și textul. Deoarece tatăl lui decedase deja cu 50 de ani în urmă, afirmația nu a putut fi verificată așa că pensia nu i-a fost acordată. Cercetări făcute de către A. M. Maginty indică faptul că melodia ar putea fi o prelucrare a unui imn catolic din secolul al VII-lea sua la VIII-lea.
A devenit imn al Angliei la începutul secolului XIX


_______________________________________
"Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?"
                    Deuteronom 4:7

29/02/12 17:52

   
march
membru

Locatie: Resita, Romania
Inregistat: 27/02/12
Imnul Frantei:
La Marseillaise

Allons enfants de la Patrie,
le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé.
L'étendard sanglant est levé:
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats!
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils et vos compagnes.

Refren:
Aux armes citoyens,
Formez vos bataillons.
Marchons! Marchons!
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons

Que veut cette horde d'esclaves
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés
Ces fers dès longtemps préparés
Français, pour nous, Ah quel outrage
Quel transport il doit exciter!
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage

Refren
Quoi! Des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi! Ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers.
Terrasseraient nos fiers guerriers.
Grand Dieu! Par des mains enchaînées
Nos fronts, sous le joug, se ploieraient.
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées

Refren
Tremblez tyrans, et vous perfides
L'opprobe de tous les partis.
Tremblez, vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix!
Vont enfin recevoir leur prix!
Tout est soldat pour vous combattre.
S'ils tombent nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux
Contre vous, tous prêts à se battre

Refren
Français en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups.
Épargnez ces tristes victimes
A regrets s'armant contre nous!
A regrets s'armant contre nous!
Mais ce despote sanguinaire
Mais les complices de Bouillé
Tous les tigres qui sans pitié
Déchirent le sein de leur mère!

Refren
Amour Sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos braves vengeurs.
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs
Combats avec tes défenseurs
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et nous, notre gloire

Refren
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leur vertus!
Et la trace de leur vertus!
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil.
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre!

http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

Marseillaise a fost compusă (text inițial și muzică) de Rouget de Lisle, la Strasbourg, în noaptea de 25 / 26 aprilie 1792, după declararea războiului cu Austria. Titlul inițial a fost "Chant de guerre pour l'armée du Rhin" (tr. Cântecul de război al armatei de pe Rin).
La 30 iulie 1792, melodia a fost cântată de soldații republicani din Marsilia la intrarea lor în Paris, de acolo venindu-i numele Marseillaise.
La 14 iulie 1795, în mod oficial, La Marseillaise a devenit imnul național al Franței.
În timpul Primului Imperiu și al Restaurației, La Marseillaise a fost interzisă, fiind introdusă din nou ca imn național al celei de-A Treia Republică, după Revoluția din 1830.
In anul 1944, Ministrul Educației francez a recomandat cântarea imnului în școli, lucru care astăzi nu mai este practicat. Constituțiile celei de-A Patra Republică (1946) și a celei de-A Cincea Republică (1958) au păstrat La Marseillaise ca și imn național (articolul 2 al Constituției Franceze din 1958).
La 24 ianuarie 2003, în cadrul unei legi a "siguranței interne", un amendament a introdus delictul de "ultraj la drapelul tricolor și la imnul național, La Marseillaise".


_______________________________________
"Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?"
                    Deuteronom 4:7

29/02/12 17:59

   
march
membru

Locatie: Resita, Romania
Inregistat: 27/02/12
si traducerea (aproximativa):

Haideți, copii ai patriei
Ziua gloriei a venit!
Contra noastră, de la tiranie
Steagul insîngerat este ridicat!
Steagul insîngerat este ridicat!
Ascultați în câmpii
Mugind acești soldați feroce?
Ei vin pana în bratele noastre
Pentru a sugruma fiii și soțiile noastre.
Refren
La arme cetățeni!
Formați-vă batalioane!
Sa mergem, sa mergem!
Ca un sînge impur
Sa nu adape pământurile noastre
Ce vrea aceasta hoarda de sclavi,
De trădător, de regi, de intriganți?
Pentru cine sunt piedicile josnice,
Aceste fiare pregătite de mult timp?
Aceste fiare pregătite de mult timp?
Francezi! Pentru noi, ah!Ce ultragiu
Ce transformări trebuie sa implice;
Despre noi se gîndește
Sa nu întoarcă la sclavia veche!
Refren
Ce! Cohorte străine
Făceau legea în căminele noastre!
Ce! Aceste falange mercenare
Doborau pe mândrii noștri învingători!
Doborau pe mândrii noștri învingători!
Doamne! Mâinile de ne vor fi legate,
Frunțile vor fi plângând sub jug!
Rai despoți vor fi devenit
Stăpânii destinelor noastre!
Refren Tremurați, tirani, și voi perfizi,
Oprobiu al tuturor partidelor!
Tremurați! Proiectele voastre patricide
Vor primi în sfârșit prețul lor.
Vor primi în sfârșit prețul lor.
Totul - un soldat contra voastră!
Dacă vor cădea, tineri eroi Pământul nostru ii va naște din nou Împotriva voastră gata sa se bata.


_______________________________________
"Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm?"
                    Deuteronom 4:7

29/02/12 18:03

   
ramonatoma
membru

Locatie: Craiova, Romania
Inregistat: 16/08/12
Cred ca cel mai frumos imn si ca muzica si ca versuri este Desteapta-te romane..

16/08/12 19:03

   
edi.theraven
membru

Locatie: me
Inregistat: 26/10/08
Imi place imnul rusiei

http://www.youtube.com/watch?v=kVdVTVR-j0Q
http://www.youtube.com/watch?v=kMZfXN1UOpw

"Russia – our holy realm,
Russia – our beloved country.
A mighty will, great glory –
Yours given for all time!

Chorus:

    Glory to you, our free Fatherland,
    Age-old union of fraternal peoples,
    National wisdom given by our forebears!
    Be glorious, our country! We are proud of you!

From the southern seas to the polar lands
Spread are our forests and fields.
You are unique in the world, one of a kind –
This native land's protected by God!

Chorus

Wide spaces for dreams and for living
Are opened for us by the coming years
Our loyalty to our Fatherland gives us strength.
Thus it was, thus it is and always will be!

Chorus"


16/08/12 19:06

Site web  
Pagini: 1    Felicitari Craciun, Felicitari cu ocazia Craciunului si Anului Nou, Felicitari electronice de sarbatori, Felicitari cu mesaj crestin Nasterea Domnului, Mesaje sarbatori de iarna, Urari de Anul nou, Urari sarbatori
felicitari electronice mesaj inviere felicitari sfintele pasti felicitare online pentru pasti felicitari crestine cu mesaj din Biblie felicitare cu mesaj de inviere felicitare cu mesaj de inviere felicitare crestina verset biblic inviere
Mergeti la
Powered by PunBB
© Copyright '02-'04 Rickard Andersson
© 2005-2018 TANARCRESTIN.net